قیمت فروش دستگاه بسته بندی حبوبات دست دوم

قیمت فروش دستگاه بسته بندی حبوبات دست دوم چقدر است؟ بسته بندی حبوبات برای اینکه ماهیت صادراتی داشته باشد باید چه استاندارد هایی را دارا باشد؟
بسته بندی حبوبات باید به شیوه های استاندارد انجام شود. زیرا اگر این امر محقق نگردد صنف بین المللی جهت صادرات آن ممانعت میورزد و امکان فروش آن در بازار های مختلف جهان با مشکل رو به رو میشود. دستگاه بسته بندی حبوبات بسته به کیفیت و اندازه ای که دارند قیمت گذاری میشوند.