کارخانه تولیدی دستگاه بسته بندی عدس نیشابور

آیا در نیشابور نیز کارخانه جاتی موجود بوده که بتوانند انواع دستگاه های بسته بندی را که برای بسته بندی عدس مناسب بوده را تولید نمایند؟
کارخانه جات تولید کننده دستگاه های بسته بندی در نیشابور معمولا در این چند ساله این توانایی را یافته اند که دستگاه های بسیار مختلفی را برای بسته بندی عدس تولید کنند.
با استفاده از این دستگاه های بسته بندی عدس می توان نمونه هایی دیگر از انواع حبوبات را نیز بسته بندی نمود.
استفاده از دستگاه های بسته بندی عدس نیشابور از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه خواهد بود.
منبع: دستگاه های صنعتی ایران